Startsida » Tjänster

Design och konstruktion

Designlösning

Vi arbetar med modeller ock skisser som utvecklas i dialog med kunderna och deras behov. Resultatet ger väldigt mycket information om hur den färdiga lösningen kommer att se ut. Många arbetstimmar och fel i produkten kan sparas om ett gott förarbete gjorts.

Spetskompetens

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom områdena el, värme, kyla, täthet, korrosionskrav och plåtbearbetning. Inom varje område finns flera experter att tillgå på Elkapsling. Använd oss för snabb rådgivning eller längre insatser där vi agerar rådgivare under en längre period.

Förstudie och prototyp

För mer avancerade lösningar vet vi att en väl genomförd förstudie ofta leder till ett mycket gott slutresultat. I förstudien jobbar vi med insamling av information kring behovet, eventuellt görs tester av olika slag och i slutänden byggs en prototyp. Prototypen är ett utmärkt underlag för att se om den konstruktion som tagits fram fungerar i praktiken. Vi hjälper kunden att utarbeta en plan för den fortsatta tillverkningen av eventuella serier m m.

Öppna utskriftsvänlig sida...Utskriftsvänlig sida