Startsida » Tjänster

Uppföljning

Vi jobbar för att behålla nöjda kunder, en viktig del i det arbetet är vår uppföljning och utvärdering. Våra distriktssäljare ansvarar för att följa upp leveranserna. Genom att göra efterkalkyler kontrollerar vi de olika produktionsstegen och ekonomin i uppdragen. Genom våra framtidsmöten utvärderas samarbetet för att hitta förbättringspunkter. Ofta återkommer kunderna med stort förtroende till oss på Elkapsling, det tror vi beror på vår förmåga att följa kunderna i deras utveckling och vara lyhörda för framtida behov.

Öppna utskriftsvänlig sida...Utskriftsvänlig sida